Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Dékán


  • A hirdetés 837 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
-->
Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az Egyetemi és Kari szabályzatok alapján a Kar működésének irányítása: Képzés fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakítása, és az erre irányuló munka vezetése és összefogása; A Kar hazai és nemzetközi elismertségének növelése; Oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenység vezetése; A szervezeti egységek munkájának összehangolt irányítása és ellenőrzése; A Kar gazdálkodási, igazgatási és humánpolitikai feladatainak koordinációja; Nemzetközi tevékenység irányítása; A Kar képviselete az egyetemi és külső fórumok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Tudományos fokozat;

§         Legalább 15 éves felsőoktatási gyakorlat;

§         Legalább 10 éves vezetői és szervezési tapasztalat;

§         A pályázó tudományterületét illetően rendelkezzen hazai és nemzetközi elismertséggel, jelentős publikációs tevékenységgel;

§         Legalább egy világnyelvből középfokú, " C" típusú állami nyelvvizsga;

§         Dékán beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel (vezető oktató/kutató munkakörben) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg vezető oktató/kutató közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         További világnyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajz, amely tartalmazza eddigi oktatói, kutatói, tudományos munkáját, valamint vezetői tapasztalatát;

§         A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar helyzetértékelése. Vezetői koncepció - a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövőbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzelésekkel - amely szervesen illeszkedik az Egyetemi, illetve Kari feladatokhoz;

§         Iskolai végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

§         Szakmai publikációs jegyzék;

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

§         Az Egyetem Humánpolitikai Főosztályán beszerezhető személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

§         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szabályzatai szerint, az arra jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;

§         A pályázatokat 4 példányban a SZIE Rektorának címezve kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető nyújt, a 28/522-002/1022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1934/2015. , valamint a beosztás megnevezését: Dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1934/2015., valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

vagy

§         Személyesen: Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NKI és SZIE honlapja - 2016. január 4.

§         SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.05.
Egyéb hasonló állások Önnek
IRODAI ASSZISZTENS

Work4you

Kül- és belkereskedelmi cég megbízásából keresü...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Information Management Associate (Fleet Management)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Senior Information Management Associate (Fleet ...
Budapest, Budapest, Pest


PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest