Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Dékán


  • A hirdetés 676 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
-->
Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az Egyetemi és Kari szabályzatok alapján a Kar működésének irányítása: Képzés fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakítása, és az erre irányuló munka vezetése és összefogása; A Kar hazai és nemzetközi elismertségének növelése; Oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenység vezetése; A szervezeti egységek munkájának összehangolt irányítása és ellenőrzése; A Kar gazdálkodási, igazgatási és humánpolitikai feladatainak koordinációja; Nemzetközi tevékenység irányítása; A Kar képviselete az egyetemi és külső fórumok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Tudományos fokozat;

§         Legalább 15 éves felsőoktatási gyakorlat;

§         Legalább 10 éves vezetői és szervezési tapasztalat;

§         A pályázó tudományterületét illetően rendelkezzen hazai és nemzetközi elismertséggel, jelentős publikációs tevékenységgel;

§         Legalább egy világnyelvből középfokú, " C" típusú állami nyelvvizsga;

§         Dékán beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel (vezető oktató/kutató munkakörben) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg vezető oktató/kutató közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         További világnyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajz, amely tartalmazza eddigi oktatói, kutatói, tudományos munkáját, valamint vezetői tapasztalatát;

§         A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar helyzetértékelése. Vezetői koncepció - a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövőbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzelésekkel - amely szervesen illeszkedik az Egyetemi, illetve Kari feladatokhoz;

§         Iskolai végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

§         Szakmai publikációs jegyzék;

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

§         Az Egyetem Humánpolitikai Főosztályán beszerezhető személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

§         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szabályzatai szerint, az arra jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;

§         A pályázatokat 4 példányban a SZIE Rektorának címezve kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető nyújt, a 28/522-002/1022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1934/2015. , valamint a beosztás megnevezését: Dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1934/2015., valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

vagy

§         Személyesen: Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NKI és SZIE honlapja - 2016. január 4.

§         SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Egyéb hasonló állások Önnek
Közúti ellenőr (Budapest központtal)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a "Közszolgála...
Pest, Budapest, Budapest


Jogtanácsos (Budapest)

Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV-csoportMÁV Zrt. Jogtanácsos Helység Budapes...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési előadó

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársat k...
Budapest, Budapest, Pest