Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 976 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Benedek Elek Pedagógiai Kar
-->
dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- együttműködve az egyetem vezetésével a Benedek Elek Pedagógiai Kar képviselete egyetemi és szakmai fórumokon, - a Kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének vezetése, - a Karon folyó képzés fejlesztése és korszerűsítése, - a tudományos kutatás feltételeinek javítása, - a Kar nemzetközi tevékenységének fejlesztése,- irányítása, - a Kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése, ellenőrzése, - a kari humánerőforrás tervezése, biztosítása, - a Kar szervezeti egységeinek irányítása, munkájuk összehangolása, - munkáltatói jogkör gyakorlása az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak körében a vonatkozó belső szabályzat szerint, - valamint a felső¬oktatási törvényben és a Nyugat-magyar¬országi Egyetem Szervezeti és Működési Szabály¬zatának 36. §-ban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         egyetemi/főiskolai tanár cím, vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett tapasztalat,

§         a kar által oktatott és művelt tudományterületnek megfelelő egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,

§         legalább 10 éves felsőoktatási szakmai tapasztalat,

§         egy világnyelvből államilag elismert legalább középfokú, C-típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási portfóliójának ismerete,

§         vezetői tapasztalat,

§         egy világnyelv tárgyalóképes , vitaszintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell:

§         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, további jogviszonyait, azok időtartamát,

§         eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,

§         eddigi vezetői tevékenységét, annak eredményeit,

§         szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,

§         hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,

§         a dékáni tisztség betöltésével kapcsolatos programot, a Kar vezetésére, az oktatás, kutatás, gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         tudományos publikációs jegyzéket,

§         egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységek jegyzékét (egyéb cikkek, előadások, stb.),

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

§         A pályázatot írásban, két példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Égető Erika dékáni hivatalvezető nyújt, a 99 518-940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPK-1 , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPK-1, valamint a munkakör megnevezését: dékán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu - 2016. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre