Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 1051 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karra
-->
dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01 - 2018. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar működési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka, gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és határkörét részletesen az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat és a kari Működési Rend határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         pályázhatnak a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok és habilitált egyetemi docensek, főiskolai tanárok, valamint tudományos főmunkatársak, tudományos tanácsadók, valamint, aki a megbízással egyidejűleg a fenti munkakörök valamelyikébe közalkalmazottnak kinevezhető és aki felsőoktatási vezetői vagy magasabb vezetői tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek

§         legalább egy világnyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         a kar működésére, szervezetére, oktatási-kutatási és egyéb kiemelt jelentőségű tevékenységére vonatkozó konkrét programját, a kar vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, (amennyiben van habilitációs oklevelet), az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hitelesített másolata

§         fontosabb publikációk, tudományos munkák jegyzéke

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem rektorának címezve 2 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/866/2015. , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/866/2015., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatinak megfelelően történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu, www.degyfk.hu - 2015. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.02.