Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Dékánhelyettes


  • A hirdetés 617 napja lejárt

Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Egyetem
--> Természettudományi Kar

Dékánhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Leányka út. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A dékánt munkájában dékánhelyettes segíti. - A dékánhelyettes feladatkörét a munkaköri leírása tartalmazza. - A dékán távollétében a dékánhelyettes annak jogkörét gyakorolja. - Oktatandó tárgyak, tanegységek: Diszkrét matematika, Lineáris algebra, Operációkutatás, Halmazelmélet és Matematikai logika előadás és gyakorlat. - Hallgatók tudományos kutató, illetve művészeti alkotó munkájának segítése, TDK tevékenység segítése és kari szinten és országos képviselete. - Idegen nyelvű előadások tartása, erre való felkészülés: Külföldi konferencián való részvétel, kapcsolattartás külföldi egyetemekkel, intézményi nemzetköziesítés segítése. - Részvétel a tudományos közéletben, közreműködés tudományos minősítési eljárásokban: egyetemekkel tartson kapcsolatot. - Nyilvánítson véleményt a tanszéki-intézeti értekezleteken, illetve a tanszék-és intézetvezető vezető felé az intézmény, a tanszék munkáját érintő kérdésekben, tegyen javaslatokat a kari, intézeti gazdálkodás, oktatási, kutatási tevékenység jobbítására. - Vegyen részt a tanszék, a kar, campus és az egyetem tudományos és más rendezvényein, kari tanács ülésen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Az oktatási egység képzési, illetve kutatási profiljának megfelelő szakirányú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Legalább két éves felsőoktatási magasabb vezetői, vezetői gyakorlat.

        Az egyetemen egyetemi tanári, vagy főiskolai tanári, vagy egyetemi docensi vagy főiskolai docensi vagy tudományos tanácsadói, vagy kutatóprofesszori, vagy tudományos főmunkatársi munkakörben történő alkalmazás.

        Gyakorlattal rendelkezzen az intézményi vagy kari stratégia, fejlesztési terv készítésében, együttműködve a többi karral.

        Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

        Az intézményi, kari oktatást, kutatást segítő pályázati tevékenységben, képzés fejlesztésben gyakorlattal rendelkezzen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        pályázati szöveg; szakmai önéletrajz;személyi adatlap; végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata;büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/HEO/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/HEO/2017, valamint a munkakör megnevezését: Dékánhelyettes.

        Elektronikus úton Ploj Petra részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer"

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre