Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékáni


  • A hirdetés 731 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem
--> Georgikon Karán

dékáni (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2017.07.01-től 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán feladata: - a kari egység képviselete az egyetemi és kari testületek, vezetők előtt és meghatalmazás tartalma alapján az intézményen kívül, - a Kari Tanács üléseinek előkészítése, - a Szenátus és a Kari Tanács határozatainak végrehajtása, illetve végrehajtatása, - a Kar költségvetési gazdálkodásának irányítása, a decentralizált gazdálkodási jogkörök gyakorlása, - a kari humánpolitikai tevékenység irányítása, - az oktató és tudományos munkát végző, valamint más szervezeti egységek feladatkörének meghatározása, munkájának koordinálása és ellenőrzése, - a Kar oktató és kutató tevékenységének szervezése és ellenőrzése, - kapcsolattartás a kari HÖK-kel és a karon működő szakszervezet kari titkárával, - a kari javaslatok összeállítása az egyetemi és kari fejlesztési tervek kidolgozásához, a jóváhagyott tervek kari végrehajtásának szervezése, - a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A megbízás feltételei, a pályázóban szemben támasztott követelmények: egyetemi szintű végzettség, felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozat, teljes munkaidejű, határozatlan időre szóló vezető oktatói kinevezés a Pannon Egyetem Georgikon Karán, a Karon oktatott és művelt tudományterületek valamelyikének hazai és nemzetközi elismertségű művelője, jelentős tudományos szakmai kapcsolatokkal rendelkezik,

        felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat, egy világnyelvből államilag elismert, legalább középfokú komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik, képes idegen nyelven előadások tartására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve) hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        a Kar vezetésével, a keszthelyi kampusz fejlesztésével kapcsolatos tervei és azok megvalósítására vonatkozó elképzelései (vezetői pályázat),

        részletes, aláírt szakmai önéletrajz (szakmai, illetőleg oktatói, tudományos kutatói munkásságának, eddigi vezetői tevékenységének bemutatása, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai és közéleti szervezetekben végzett munkája, munkahelyének pontos megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása),

        publikációs lista,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai és egyéb díjakat, idegennyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni,

        továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0844 , valamint a beosztás megnevezését: dékáni.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0844, valamint a munkakör megnevezését: dékáni.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egyetemi Körlevél - 2016. december 15.

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu Álláspályázatok menüpont) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-236) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre