Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dietetikus


  • A hirdetés 1040 napja lejárt

Debreceni Egyetem KK Ápolási Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE KK Ápolási Igazgatóság Dietetikai Szolgálat

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dietetikai tanácsadás. Étlaptervezés. Betegek étkeztetésével kapcsolatos adminisztráció. A Bükkvidéki Vendéglátó Zrt. által előállított ételek szakmai ellenőrzése a megadott szempontok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, dietetikus diploma,

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         angol középfokú nyelvvizsga

§         felhasználói szintű számítógépes alapismeretek, QB élelmezési rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

§         jó kommunikációs képesség,

§         rugalmasság, alkalmazkodó képesség,

§         precizitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         szakmai önéletrajzot

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalayné Kónya Zsuzsa és Sápiné Kapási Katalin nyújt, a 30/289-1000, 52/255-283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem KK Ápolási Igazgatóság címére történő megküldésével ( 4032 Debrecen Nagyerdei körút 98. , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKDIE/5287/2015. , valamint a munkakör megnevezését: dietetikus. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem KK Ápolási Igazgatóság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKDIE/5287/2015., valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

vagy

§         Elektronikus úton Szalayné Kónya Zsuzsa részére a dietsz@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az írásbeli pályázatok elbírálását követően, személyes meghallgatás során dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu, deoec.hu/kk - 2015. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.03.