Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egészségügyi Gondnokság vezető


  • A hirdetés 709 napja lejárt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Gondnokság (Szekszárd)
-->
gondnokságvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1. - 2022.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jog gyakorlása. Az Egészségügyi Gondnokság feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Felelős az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etikai normák betartásáért és betartatásáért. A fenntartóval és a városi intézményekkel történő kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi vagy egészségtudományi vagy jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés;,

        egészségügyi vagy logisztikai vagy koordinációs területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi területen szerzett vezetői tapasztalat,

        OEP finanszírozás ismerete,

        pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés,

        felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló postai bizonylat másolata) a büntetlen előélet igazolására,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (korábbi jogviszonyok igazolása és munkaköri leírás csatolása),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri pályázatának elbírálását,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Kata jegyző nyújt, a 74/504-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-27/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi Gondnokság vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-27/2016., valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi Gondnokság vezető.

        Személyesen: dr. Molnár Kata jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 27-31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által esetileg összehívott bizottság hallgatja meg. A bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt, várhatóan a 2017. január havi rendes ülésén. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekszard.hu - 2016. december 5.

        Szekszárdi Vasárnap - 2016. december 11.

        Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre