Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi adjunktus


  • A hirdetés 1019 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi - és Technológiai Kar
Biológiai Intézet, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszéken folyó genetikai, molekuláris biológiai, alkalmazott mikrobiológiai tárgyak oktatásában való részvétel. Előadások és gyakorlatok tartása és tanagyagfejlesztés. A tanszéken folyó borászati élesztőkutatások elősegítése, a pályázati tevékenységben való részvétel. Kutatási tevékenység a borászati élesztők genetikájával, biotechnológiájával kapcsolatban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, biológus végzettség,

§         oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

§         egyetemi oktatásban szerzett legalább ötéves gyakorlat

§         eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szakterületén szerzett tudományos (PhD ) fokozat

§         szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

§         szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

§         magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatása

§         részvétel oktatási segédanyagok készítésében

§         szakmai közéletben való részvétel

§         kutatási tapasztalat és nemzetközileg elismert eredmények a mikrobiális genetika és a molekuláris biológia területén

§         angol nyelvből szerzett, legalább középfokú (B2) szintű , komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         általános számítógép-felhasználói ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         borászati mikrobiológiai és biotechnológiai ismeretek

§         előadókészség magyar és angol nyelven

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, maximum 2 oldalban

§         publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások jegyzéke

§         oktatási, kutatási tevékenységre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó dokumentum

§         iskolai végzettséget, idegennyelv tudást, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata

§         pályázati adatlap ( a Dékáni Hivatalban hozzáférhető)

§         külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csománé Tóth Katalin nyújt, a 52/512-900/ 63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010 Debrecen, Pf. 18 . TTK Dékáni Hivatala ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7715-5/2015 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7715-5/2015, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. június 21.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.