Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1061 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Klaszika-Filológia és Neolatin Tanszékére

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a Tanszéken folyó képzési formák keretében (Ókori Nyelvek és Kultúrák BA, Klasszika-Filológia Diszciplináris és Tanári MA, Osztatlan Latintanári Képzés, Antik Irodalom és Neolatin Irodalom Doktori Képzés) előadások és szemináriumok tartása latin nyelv és irodalom, ókori római kultúra, neolatin irodalom és kultúra valamint filológiai ismeretek tárgykörben a fent felsorolt képzések hallgatói számára mind BA, mind MA szinten, mind a doktori képzésben. A tanszék képzési kínálatának bővítésében általánosan művelő kurzusok meghirdetésével is részt kell vennie. Feladata emellett szakdolgozatok vezetése, valamint részvétel a tanszéki diákköri műhely szervezésében, a tanszék által működtetett doktori képzésekben, annak tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, pályázatainak írásában és lebonyolításában, magyar és nemzetközi szimpóziumok szervezésében, középiskolai tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában, a tanszék kiadásában megjelenő folyóiratok, periodikák, tanulmánykötetek és egyéb kiadványok szerkesztésében, a tanszék oktatási programjaihoz kapcsolódó tanulmányi kirándulások szervezésében és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell latin nyelv és irodalom szakos tanári, valamint történelem szakos tanári egyetemi diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval irodalomtudományból neolatin területen, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel, különösen a neolatin irodalom és a korszak kultúrája vonatkozásában, nemzetközi oktatói és előadói tapasztalatokkal, és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal, angol és német felsőfokú nyelvvizsgával. A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot, (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/) - részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi, - teljes publikációs jegyzéket, - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó) - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, - minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, - nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-169/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-169/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2015. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatot 2016. január 20-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban - személyesen vagy postai úton. A digitális példányt két önálló PDF fájlban, CD ROM vagy DVD ROM adathordozón kérjük benyújtani. Az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, a részletes szakmai önéletrajzot, valamint a teljes publikációs jegyzékét tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre