Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1056 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történeti SegédtudományokTanszékére

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a Történeti Intézetben és a Tanszéken folyó képzési formák (történelem BA, történelem tanári és diszciplináris MA, osztatlan történelemtanári képzés, történelemtudományi doktori képzés) keretében előadások és szemináriumok tartása pedagógusi irányultságú képzés esetén a történelem szakmetodika tárgykörében, diszciplináris természetű képzési irány esetén pedig forrástani – elsősorban a modern és jelenkor forrástípusainak kutatására, kezelésére és felhasználására összpontosító – tárgykörökben, kivált a magyar történelem vonatkozásában. Lehetőség szerint általánosan művelő kurzusok meghirdetésével is részt kell vállalnia a tanszék képzési kínálatának gazdagításában. Szakmódszertani tevékenységi körével összefüggésben feladata a tanárképzésben részvevő hallgatók segítése, mentorálása és felügyelete speciális képzési feladataik teljesítésében, valamint iskolai gyakorló munkájuk ellátásában. Részt kell vállalnia a tanárképzés ügyeivel foglalkozó egyetemi és kari fórumok tevékenységében, valamint része feladatkörének a folyamatos együttműködés a tanárképzés egyetemi és kari rendjét szervező, gondozó és fenntartó szervekkel, testületekkel és partnerintézményekkel. Történész szakmai munkájához tartozik a szakmetodikai vetületeken túlnyúló tudományos kutatások folytatása a magyar történelem területén, eredményeinek rendszeres publikálása szakmai kiadványokban, valamint részvétele szakmai rendezvényeken, illetve a szakmai közéletben. A vezető oktatói feladatkörből adódó oktatási és kutatási feladatok teljesítése mellett az intézet és a tanszék működése kapcsán felmerülő egyéb szervezői és adminisztrálási közfeladatok ellátása is kívánatos.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell történelem szakos tanári egyetemi diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval a történelemtudomány területén, a szakmódszertan oktatásában felmutatható gazdag tanári tapasztalatokkal és gyakorlattal, továbbá elismert tudományos és szakmai tevékenységgel a magyar történelem kutatásában, élénk publikációs tevékenységgel, valamint legalább 8 éves egyetemi szakmai gyakorlattal. A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot, (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/) - részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi, - teljes publikációs jegyzéket, - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó) - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, - minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, - nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-170/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-170/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2015. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatot 2016. január 20-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban - személyesen vagy postai úton. A digitális példányt két önálló PDF fájlban, CD ROM vagy DVD ROM adathordozón kérjük benyújtani. Az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, a részletes szakmai önéletrajzot, valamint a teljes publikációs jegyzékét tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre