Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1055 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékére

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata irodalom- és történettudományi előadások és szemináriumok, valamint fordítási gyakorlatok tartása francia, illetve magyar nyelven francia irodalom- (reneszánsz, 17. és 18. század) és civilizációtörténet, újkori egyetemes történet (Franciaország és Nyugat-Európa) és magyar-francia fordítástechnika tárgykörben francia, történelem, illetve fordító és tolmács szakos hallgatók számára, mind BA, mind MA szinten. Feladata emellett szakdolgozatok vezetése, valamint részvétel a tanszéki diákköri műhely szervezésében, a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval irodalomtudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel francia és európai művelődéstörténet vonatkozásban, nemzetközi oktatói és előadói tapasztalatokkal, és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal, francia nyelvből államilag elismert felsőfokú komplex C típusú nyelvvizsgával vagy ezzel egyenértékű francia szakos végzettséggel. A pályázathoz mellékelni kell: - – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - – a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot, (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/) - – részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi, - – teljes publikációs jegyzéket, - – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó) - – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, - – minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, - – nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal, - – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-168/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-168/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2015. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatot 2016. január 20-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban - személyesen vagy postai úton. A digitális példányt két önálló PDF fájlban, CD ROM vagy DVD ROM adathordozón kérjük benyújtani. Az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, a részletes szakmai önéletrajzot, valamint a teljes publikációs jegyzékét tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre