Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi docens


  • A hirdetés 836 napja lejárt

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Lógyógyászati Tanszék és Klinika

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2225 Üllő, Dóra major .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék belgyógyászati részlegének szakmai vezetése; A klinikai tantárgyak nagyállat-belgyógyászat témakörébe tartozó részeinek magyar és angol nyelven történő oktatása, hallgatók vizsgáztatása; A nagyállat-belgyógyászat elméleti és gyakorlati oktatásának szervezése; A lóegészségügyi szakállatorvosi képzés belgyógyászati moduljainak oktatásában való részvétel; Önálló kutatási téma (kutatási irány), pályázatok elindítása; Diploma és tudományos diákköri témák vezetésében való részvétel; A klinikai szolgáltatási tevékenységben, különösen a belgyógyászati betegekkel kapcsolatos szakmai fejlesztésben való aktív részvétel; A klinika járványvédelmi munkájának koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Állatorvos doktori végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         PhD fokozat a lógyógyászat területén

§         Nemzetközi nagyállat/ló belgyógyász szakvizsga (Diplomate ACVIM/ECEIM)

§         Szakirodalmi adatbázisok, betegirányító programok felhasználói szintű alkalmazása

§         Legalább 5 éves külföldi klinikai tapasztalat lovak klinikai diagnosztikája és terápiája területén, különös tekintettel a lovak belgyógyászati és intenzív ellátására

§         Megfelelés a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírtaknak

§         Megalapozott, a referáló klinika szakmai színvonalának megfelelő posztgraduális tapasztalat a lóbelgyógyászat területén

§         Klinikai oktatási, oktatásszervezési és vizsgáztatási gyakorlat

§         Klinikai kutatási és publikálási tapasztalat

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         Cselekvőképesség

§         Büntetlen előélet

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint

§         Habilitáció

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Külföldi felsőfokú intézményben szerzett oktatói és oktatásfejlesztési tapasztalat

§         Külföldi egyetemekkel és lóklinikákkal kiépített kapcsolatrendszer

Elvárt kompetenciák:

§         Magas szintű kommunikációs készség az állattulajdonosok, a referáló állatorvosok és hallgatók felé,

§         Adminisztrációs feladatok ellátásában való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Az oktató-kutató munkára vonatkozó tervek

§         Tudományos munkák jegyzéke tudománymérési adatokkal

§         Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el

§         Az Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságán beszerezhető személyi lap, 2 példányban

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodó Gábor nyújt, a 0629-521-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (2225 Üllő, Dóra major . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/55/2015.KT , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter K. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/55/2015.KT, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint. A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók e-mailen, telefonon, vagy postai úton tájékoztatást kapnak. A munkáltató fenntartja a jogát, hogy többfordulós kiválasztási folyamat lebonyolításához, illetve a nemleges válasz jogával is élhet. Az elutasított pályázatok iratanyagait - amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi át - megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlap - 2016. január 15.

§         Kari hirdetőtáblák - 2016. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.16.
Egyéb hasonló állások Önnek
PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési referens

Arosa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Az AROSA Kft. felvételt hirdet az alábbi pozíci...
Budapest, Budapest, Pest, Miskolc, Borsod-Ab...


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest