Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1036 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Pénzügyi és Számviteli Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos alkalmazásának követelményei: a) Számvitel I-II., Vezetői számvitel alapjai, Nemzetközi számvitel tárgyak oktatása b) oktasson a tanrend szerinti heti 10 tanórában, 2 félév átlagában, c) az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje, d) fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, e) szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot / alkotótelepi kurzusokat és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban, f) irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók/alkotók munkáját, g) vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos/művészeti kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, h) végezzen önálló kutatómunkát, tudományos/művészeti alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató/alkotó csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet, i) irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját, j) vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos/művészeti szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázónak rendelkeznie kell:

§         habilitációval, doktori fokozattal, legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson,

§         nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,

§         legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,

§         rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven.

§         legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenérétkű nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

§         személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását,

§         szakmai tudományos munkáját terveit,

§         hazai és nemzetközi tudományos, ill. szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, a pályázathoz mellékelni kell:

§         szakmai önéletrajzot,

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,

§         fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sport tevékenység jegyzékét,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         személyi adatlapot,

§         hazai és külföldi referenciák másolatait,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Gyöngyi gazdasági koordinátor nyújt, a 99/518-481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NYME KTK 2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NYME KTK 2/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre