Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1029 napja lejárt

Károly Róbert Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károly Róbert Főiskola
Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Turisztikai erőforrások, Turizmus földrajz valamint Idegenvezetés, Tárgyi és szellemi kultúra tárgyak esetében tantárgyfelelősi és oktatási feladatok ellátása. Idegen nyelvű képzések esetében oktatási feladatok ellátása angol nyelven. Szakdolgozatok, diplomadolgozatok esetében bírálati és konzulensi feladatok ellátása. Folyamatos publikációs tevékenység magyar és angol nyelven, hazai és külföldi kapcsolatok építése, bővítése, részvétel a szakmai és a közéleti munkában. Szakkoordinátori feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, földrajz és/vagy történelem szakirány,

§         büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

§         doktori fokozat

§         legalább középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga

§         alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, munkájának vezetésére

§         képesség idegen nyelvű előadás tartására

§         legalább 10 év szakmai tapasztalat, amelyből legalább 5 év felsőoktatásban szerzett oktatói, tudományos kutatói vagy óraadó oktatói tapasztalat, amely feltétel teljesítése habilitált oktató esetén nem szükséges

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, szakmai és egyéb díjait)

§         eddigi szakmai, munkájának részletes ismertetése

§         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolata

§         hazai és külföldi referenciák másolatai

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat, hogy a pályázó pályázatban szereplő személyes adatait a véleményezésben részt vevő személyek, a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig megismerhetik

§         minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

§         magyar és idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája, témavázlata (az erre vonatkozó szabályokat a Foglalkoztatási Követelményrendszer 43.§-a tartalmazza)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bujdosó Zoltán mb. intézetigazgató nyújt, a 06-37/518-374 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Károly Róbert Főiskola címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Károly Róbert Főiskola címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/11/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a rektornak címezve az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatósághoz kell 4 példányban benyújtani. A pályázó szakmai tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzát elektronikus formában a szekrenyesne@karolyrobert.hu e-mail címre is kérjük elküldeni. A pályázatot a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező Pályázatot Véleményező Bizottság véleményezi, és a kinevezésről a rektor dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.karolyrobert.hu - 2016. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyrobert.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre