Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi docens


  • A hirdetés 1061 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar, Építész Szakmai Intézet, Vizuális Ismeretek Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztatlan építészmérnök, építőművész BA és MA képzésekben Épülettervezés tantárgy, a Belsőépítész és Környezettervező Művész szakon és az angol nyelvű építészmérnök képzésben Belsőépítészet tantárgy oktatása. Tudományos publikációs tevékenység magyar és angol nyelven. A doktori iskola munkájában való aktív részvétel, tudományos titkári, témavezetői feladatok ellátása. Jegyzet írása: Belsőépítészet tantárgyból. TDK konzulensi tevékenység végzése. Diplomabizottsági tagsággal járó feladatok ellátása. Az egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), c) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, d) az oktató és a tudományos munka szervezése, e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is, f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése, g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, i) törekvés az egyetemi tanári követelmények teljesítésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű építész végzettség, DLA fokozat és habilitáció,

§         Német felsőfokú A típusú nyelvvizsga valamint társalgási szintű angol nyelvtudás.

§         Felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

§         Oktató és tudományos, szakmai, illetőleg kiemelkedő művészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

§         - idegen nyelven is képes előadás tartására, megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkezik, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,

§         rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Külföldi oktatói tapasztalattal, rangos szakmai építészeti díjjal rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak,

§         illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik,

§         továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést és habilitációt, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát,

§         illetve egy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6873 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6873, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

§         Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük postai úton megküldeni a pályázati anyagot 2 példányban Dr. Bódis József rektor részére, illetve elektronikusan is a fenti email címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre