Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi docens


  • A hirdetés 938 napja lejárt

Károly Róbert Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károly Róbert Főiskola
Üzleti Tudományok Intézetébe

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Károly Róbert Főiskola székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatási (magyar és angol nyelven), valamint kutatási feladatok ellátása gazdaságtudományi területen: regionalitás és versenyképesség, coaching, innováció menedzsment, innováció módszertan tárgykörben, szakfelelősi teendők ellátása. Gazdálkodási és szervezéstudományok tématerületen folyamatos hazai és nemzetközi publikálás, tudományos közéleti tevékenység és tehetséggondozási programokban történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

§         okleveles gazdasági agrármérnök szakirány vagy gazdaságtudományok képzési területen szerzett doktori fokozat,

§         minimum angol középfokú C típusú nyelvvizsga,

§         alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, munkájának vezetésére

§         képesség idegen nyelvű előadás tartására

§         legalább 10 év szakmai tapasztalat, amelyből legalább 5 év felsőoktatásban szerzett oktatói, tudományos kutatói vagy óraadói oktatói tapasztalat, amely feltétel teljesítése habilitált oktató esetén nem szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Tehetséggondozási programok szervezésében és megvalósításában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, szakmai és egyéb díjait)

§         eddigi szakmai, munkájának részletes ismertetése

§         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolata

§         hazai és külföldi referenciák másolatai

§         magyar és idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája, témavázlata (az erre vonatkozó szabályokat a Foglalkoztatási Követelményrendszer 43.§-a tartalmazza)

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat, hogy a pályázó pályázatban szereplő személyes adatait a véleményezésben részt vevő személyek, a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig megismerhetik

§         minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Takács István intézetigazgató nyújt, a 06-37/518-423 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Károly Róbert Főiskola címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/39/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Károly Róbert Főiskola címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/39/2016., valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a rektornak címezve az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatósághoz kell 4 példányban benyújtani. A pályázó szakmai tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzát elektronikus formában a szekrenyesne@karolyrobert.hu e-mail címre is kérjük elküldeni. A pályázatot a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező Pályázatot Véleményező Bizottság véleményezi, és a kinevezésről a rektor dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.karolyrobert.hu - 2016. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyrobert.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre