Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 716 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Neveléselméleti Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata előadások és szemináriumok tartása neveléselmélet, pedagógiai pszichológia tárgykörben a pedagógia alapszakos, a neveléstudományi mesterszakos és a tanárszakos hallgatók számára. Feladata emellett szakdolgozatok vezetése, valamint részvétel a diákköri műhely szervezésében, a tudományos kutatómunkában, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában és a doktori képzésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval neveléstudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel a szociális kompetencia vonatkozásában, nemzetközi oktatói és előadói tapasztalatokkal, és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal, angol középfokú nyelvvizsgával.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

        4. publikációs jegyzéket, 5. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást, habilitációt igazoló okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), MTA Doktora címet tanúsító okleveléről készített másolatot, amennyiben a pályázó rendelkezik MTA Doktora címmel,

        6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 7. minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        8. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány tartalma minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 9. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-185/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-185/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docens alkalmazására vonatkozó feltételeknek is. A pályázatot 2017. január 31-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Dugonics tér 13.) az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába 1 eredeti és 6 papír alapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 2 önálló fájlban, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint részletes szakmai önéletrajzát tartalmazza. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as és (62) 544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a Közszféra Állásportáljának adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-185/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre