Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 749 napja lejárt

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Savaria Egyetemi Központ
Természettudományi és Műszaki Kar Savaria Műszaki Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• alapvetően a gazdaságtudományi tantárgyak, de igény szerint további műszaki tárgykörök tantárgyainak oktatása a gépészmérnöki BSc és a műszaki menedzser BSc alapképzésekben; • a tananyagok fejlesztése, koordinálása; • TDK munkát végző, és szakdolgozatot készítő hallgatók konzulensi feladatainak ellátása; • a szakterület kutatás-fejlesztéseinek irányítása, vitele; • a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        okleveles gépészmérnöki vagy műszaki menedzseri alapvégzettséggel (előnyt jelent a mérnök-tanári végzettség)

        felsőoktatási tapasztalattal és kutatási gyakorlattal az érintett tudományterületen,

        tudományos fokozattal, idegennyelv-tudással,

        kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

        A pályázó legyen alkalmas az új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak gyakorlatainak megtartására, tananyagainak előkészítésére,

        rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

        Pályázati feltételek:

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, publikációs jegyzékét.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációs oklevél másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Horváth Béla szakfelelős, Dr. Gyurácz József dékán nyújt, a 06-94/504-314, 06-94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-TTMK.egy.doc. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-TTMK.egy.doc., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási Követelményrendszer.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, a végleges illetmény és a juttatások (pl. szombathelyi lakás) kialakítása közös megegyezés alapján történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre