Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 506 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a Nemzetközi mezőgazdaságtan, a Vidékfejlesztés, a Közgazdaságtan, a Humán menedzsment, valamint a Vállalkozásszervezési és vezetési ismeretek című tárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar és angol nyelven, a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-fejlesztés, továbbá az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók, és doktori képzésben részt vevők munkájának irányítása. Feladata továbbá bekapcsolódni az intézetben folyó kutatómunkába, valamint hazai és nemzetközi pályázatokba.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles terület és településfejlesztő (geográfus) vagy vidékfejlesztő szakos vagy gazdasági agrármérnök egyetemi diplomával, Gazdálkodás és Szervezéstudományok vagy Mezőgazdasági tudományok területen szerzett tudományos fokozattal, Gazdálkodás és Szervezéstudományok területén megszerzett habilitációval, továbbá egy nyelvből (lehetőleg angol) államilag elismert, középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, valamint legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal és az oktatandó tantárgyak témaköreiben a graduális szintet lényegesen meghaladó szakmai ismeretekkel, amelybe a doktoranduszként végzett oktatás / kutatás is beleszámít. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, 2. részletes szakmai önéletrajzot, 3. teljes publikációs jegyzéket, 4. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolatát, 5. kitöltött, rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/,

        6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 7. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        8. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-188/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-188/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docens alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. január 31-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) személyesen vagy postai úton, egy eredeti és hat másolati példányban. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007-es telefonszámon az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ munkatársától, a betöltendő munkakör részletes feltételeiről az Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben Dr. Bodnár Károly intézetvezetőtől, a (62) 532-990-es telefonon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 4-188/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.