Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 514 napja lejárt

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Faanyagtudományi Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladata: - Fabiológia c. tárgy előadásainak és gyakorlatainak tartása (Faipari mérnök nappali és levelező szakon) - Faanyagismerettan c. tárgy gyakorlatainak tartása (Erdőmérnök szakon) - Faanyagismeret c. tárgy gyakorlatainak tartása (Ipari termék- és formatervező mérnöki szakon) - Mérnöki anyagtudomány c. tárgy gyakorlatainak tartása (Mérnöktanár, Faipari mérnök, Ipari termék- és formatervező mérnöki, Műszaki menedzser nappali és levelező szakon) - Fagazdálkodási ismeretek c. tárgy gyakorlatainak tartása (Faipari mérnök nappali és levelező szakon) - Fafizika c. tárgy gyakorlatainak tartása (Faipari mérnök nappali és levelező szakon) - Fahasznosítás c. tárgy gyakorlatainak tartása (Faipari mérnök nappali és levelező szakon) - Faanyagismeret és fahasznosítás c. doktori tárgy tartása (Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola) - Fahibák és faanyagminőség összefüggései c. doktori tárgy tartása (Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola) - Faanyagok mikro-makroszerkezete és komplex hasznosítása c. doktori tárgy tartása (Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola) - Projekt feladatok és Önálló labor c. tárgyak feladatainak témavezetése - TDK-dolgozatok, Szakdolgozatok, Diplomatervek, PhD-dolgozatok önálló konzultációja, témavezetése - részvétel hazai és nemzetközi projektjavaslatok kidolgozásában - kutatási munkatervek összeállítása, költség- és erőforrás elemzések készítése - kutatói team szervezése (TDK) hallgatók, doktoranduszok, projektmérnökök munkájának irányítása, csapatszervezés) - önálló doktori témavezetés - intézeti kutatási eredmények közzététele nemzetközi konferenciákon - önálló publikációs tevékenység, IF-es tudományos lapokban - közreműködés a karhoz köthető nemzetközi konferenciák szervezésében, lebonyolításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        felsőfokú képesítés

        faipari mérnöki egyetemi diploma,

        legalább 10 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat

        A pályázó rendelkezzen:

        szakterületén PhD fokozattal

        szakmai-, oktatói-, tudományos munkássággal,

        oktatói munkásságára vonatkozó jövőbeni tervekkel és célkitűzésekkel,

        államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal,

        szakmai kapcsolatainak és fontosabb tanulmányútjainak összesítésével,

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismeretével,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázatnak tartalmaznia kell (2 pld.):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkaszervezésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        A pályázathoz mellékelnie kell (2 pld.):

        személyi adatlapot, mely a nyme.hu honlapról lekérhető,

        szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevél másolatát,

        publikációk és tudományos munkák jegyzékét,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Alpár Tibor dékán és Dr. Németh Róbert intézetigazgató nyújt, a 99/518-101, 99/518-271 és 99/518-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-egy.doc , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-egy.doc, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: SKK Dékáni Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzmSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.11.