Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 549 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata: részvétel a Klinika betegellátó, tudományos, kutató és oktató munkájában; kurzushirdetés, előadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar illetve angol nyelven; szakdolgozat, TDK, PhD témavezetés; részvétel a szakorvosképzésben; eredményes tudományos kutatómunka, pályázati tevékenység folytatása, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell: orvosi diplomával; szakképesítéssel belgyógyászatból és kardiológiából, PhD tudományos fokozattal, habilitációval, legalább 8 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal; jártassággal a koszorúérbetegségek direkt vizsgálatában, coronariák falának szöveti karakterizációjában, a vulnerabilis plakkok invazív vizsgálatában és a kardio-CT non-invazív vizsgálatában, egy világnyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával; hazai- és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel; eredményes pályázati tevékenységgel.,

        A pályázathoz mellékelni kell: - az SZTE rektorának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - szakmai önéletrajzot; - kitöltött pályázati kérdőívet;

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat (PHD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        - linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu); - minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal. - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodája nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-191/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-191/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2017. január 31-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton 2 eredeti, papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 6 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón) a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre