Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 675 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Történettudományi és Filozófia Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Előadások tartása és szemináriumok vezetése a 19. századi magyar és egyetemes történelem tárgyköréből. - Szakdolgozatok vezetésében való részvétel. - Aktív részvétel az egyetemi, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken. -Részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelősi feladatok ellátásában. -Folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább tíz év felsőoktatási oktatói tapasztalat (habilitált oktató esetén e feltétel teljesítése nem szükséges).

        A doktori fokozat szerzésétől számított legalább öt év szakmai gyakorlat (habilitált oktató esetén e feltétel teljesítése nem szükséges).

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        Doktori fokozat.

        Alkalmasnak kell lennie hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson.

        A jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismerete, és ennek alap- és mesterszakon történő előadására való képessége.

        Színvonalas szakirányú tudományos publikációs tevékenység.

        Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Habilitáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra.

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza, publikációs tevékenységének ismertetése.

        Egyetemi, doktori oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata.

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

        Külső pályázó esetén fenti okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Külső pályázó esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/536-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/536-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-ének rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre