Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi docens


  • A hirdetés 784 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar, Képzőművészeti Intézet

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A kinevezendő egyetemi docens feladata a Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszéken a festőművész szak főtárgy programjának megvalósításában és megújításában kezdeményező szerepet vállalni, osztály vezetőként a hozzárendelt hallgatók munkáját irányítani. - a tanszék által meghirdetett tantárgyak tervezése, előadásainak tartása, szemináriumi oktatása minden tantárgy esetében, minden kari tanácsi döntéssel kijelölt szak, szakirány,szakirányú továbbképzés, képzési forma számára; - tananyagok összeállításának koordinálása, kivitelezése, a szemináriumok előkészítése és az oktatási anyagok fejlesztése; - a tárgyakhoz kapcsolódó egyéni hallgatói feladatok konzultációja és értékelése; - a tanszék tudományterületéhez kapcsolódó feladatok, TDK és diplomadolgozatok konzultációja és esetenkénti bírálata; - a kutatómunka koordinálása és végzése a tanszék alaptevékenységeihez tartozó kutatásokban; - az oktatással, kutatással, konferenciákkal kapcsolatos szervezési munkák koordinálása - kiállítás látogatások és tanulmányutak szervezése, szakmai alkotótábor szervezése, közreműködés a lebonyolításban - szakirodalom gyűjtése és feldolgozása; - oktatás a féléves órarend szerint; - Erasmus és vendég hallgatók és oktatók szakmai feladatainak ellátása, munkájuk szervezése, koordinálása; - részvétel az egyetemi és kari bizottságok munkájában; - A Festőművész szak akkreditációs tevékenységében való részvétel - részvétel a MK közéleti tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vizuális nevelőtanár, vagy festőművész végzettséggel,

        Doktori fokozat, habilitáció

        Angol középfokú és francia alapfokú nyelvismeret

        Felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható

        A pályázó legyen alkalmas a korszerű művészeti eredmények hiteles képviseletére, művészeti programok önálló vezetésére mind az osztatlan (MA), mind a doktori képzésekben (DLA). A pályázónak készültséggel kell rendelkeznie a klasszikus művész-, és tanárképzésből induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok vezetésére.

        A kinevezendő egyetemi docensnek együtt kell működnie a szaktanszék és az intézet művészképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni a festészeti képzés könyvtári hátterének megerősítését. A leendő egyetemi docens oktató és tudományos, illetve művészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, iskolateremtő egyéniség.

        A kinevezendő docens vállalja, hogy hazai és külföldi tevékenysége és művészeti szereplései alkalmával feltünteti, hogy a PTE Művészeti Karának oktatója, erről az egyetemi kollektívát is értesíti, lehetőség szerint a kar oktatóit, valamint doktori és graduális diákságát bevonja e tevékenységi körébe

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció. - nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9573 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9573, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre, valamint elektronikusan is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre