Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 631 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak (nem önálló) Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások, főkurzusok, tematikus szemináriumok tartása a képzés minden szintjén. Vizsgáztatás, vizsgaelnöki munka. Szakdolgozat- és TDK témavezetés, szakkollégiumi mentori tevékenység. Részvétel tananyagírásban. Tanársegédek oktatómunkájának segítése: kurzusfelelősi, koordinátori munka. Részvétel a doktori képzésben, témavezetés, opponensi szerep, bizottsági tagságok. Rendszeres, magas szintű kutatómunka végzése. A tanszék/intézet oktatási és kulturális feladatainak koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA szintű végzettség ,

        német nyelvből felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományos fokozat német irodalomból

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        legalább nyolc, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév

        habilitációs cím, vagy azzal egyenértékű teljesítmény

        legalább egy lektorált monográfia

        legalább 18 lektorált tanulmány, ebből legalább 3 idegen nyelven

        a modern filológiák esetében legalább 9 idegen nyelvű lektorált tanulmány

        Word Office felhasználói szintű ismerte

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb idegen nyelv/ek legalább középfokú ismerete

        több (esetleg külföldi) felsőoktatási intézményben szerzett oktatói, konferencia- és rendezvényszervezői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (amennyiben rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        a pályázónak előzetesen fel kell töltenie a publikációit a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) elektronikus adattárba. A pályázat mellékleteként csatolt publikációs listának egészében és egyes tételeinek bemutatását tekintve formailag meg kell felelnie az adatbázis rendszerének

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. BTK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78-28/2017. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78-28/2017. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

és

        Elektronikus úton Dr. Nemes Zoltánné részére a nemes.zoltanne@arts.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. február 20.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre