Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 584 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Zeneművészeti Kar nem önálló Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezénylési gyakorlat, vezényléstechnika, kargyakorlat, karirodalom szaktárgyak tanítása, szakdolgozatok témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        doktori fokozat, illetve az Nftv. által e fokozattal egyenértékűvé nyilvánított művészeti díj, MFAB által elismert külföldi művészeti kitüntetés

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        a művelendő zenepedagógiai és művészeti terület egy-egy témájának nemzetközi eredményeit is magába foglaló ismerete

        országosan ismert és elismert művészi, zenepedagógiai vagy zenetudományi aktív tevékenység

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat, a pályakezdő oktatók munkájának szakmai irányítása

        oktatási-nevelési feladatok folyamatos ellátása, speciális kollégiumok tartása

        irányító, szervező szinten részvétel az egyetem, a város, a régió művészeti és zenepedagógiai közéletében

        aktív részvétel a Zeneművészeti Kar művészeti-, oktatási és közéletében

        képesség szakmai továbbképzések vagy mesterkurzusok tartására idegen nyelven is

        önálló tudományos eredmények és művészeti munka (pl.: CD, DVD felvétel) publikálása

        felhasználói szintű informatikai ismeretek, hallgatói nyilvántartási rendszer ismerete

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai/művészeti díjait, idegen nyelv tudását, szakmai/művészeti, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos/művészeti életben való részvételét

        szakmai önéletrajz

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, művészi alkotásainak teljes listája

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot két példányban a Zeneművészeti Kar Dékánja részére kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. ZK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/692-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/692-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

vagy

        Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82. ZK Dékáni Hivatal. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A DE szabályzataiban előírtak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. április 8.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre