Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 593 napja lejárt

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Komputeralgebra Tanszék, Savaria Műszaki Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata az oktatás területén előadások és gyakorlatok tartása diszkrét matematika, modellalkotás, informatikai biztonság témakörökben, rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység folytatása és kapcsolattartás tudományterületének gyakorlati tevékenységével. Feladata még szakdolgozatok, diplomamunkák illetve PhD hallgatók témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        egyetemi diploma, informatikai végzettség

        a pályázó rendelkezzen a munkaköri követelményeknek megfelelő PhD tudományos fokozattal

        a pályázó teljesítse az Informatikai Kar docensi pályázati követelményrendszerét

        angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        a pályázó rendelkezzen legalább nyolc félév oktatói tapasztalattal, melynek jelentős része az Informatikai Kar képzési területein oktatott tárgyak oktatásához kapcsolódik

        a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

        a kinevezés feltétele külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        személyi adatlap (a kari Gazdasági Hivatal Humánpolitikai Csoportjától beszerezhető)

        publikációs jegyzék (az Informatikai Kar szabályzata szerint megkövetelt formában, MTMT szám feltüntetésével)

        idézettségi jegyzék, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő lehet

        írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        a végzettség (külföldön szerzett oklevél esetén annak honosítását csatolni kell), tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell), továbbá a nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített másolatát. A fenti dokumentumok másolatának külső pályázó esetén közjegyző, illetve belső pályázó esetén a kari Humánpolitikai Csoport általi hitelesítés szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Informatikai Kar Humánpolitikai Csoport ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE IK2639/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE IK2639/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton Humánpolitikai Csoport részére a vegh.viktoria@inf.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A szombathelyi munkavégzésre tekintettel az alapilletményen felül, a Kjt. 2. számú mellékletében megállapított, a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári, valamint kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét határozott időre garantált összegen felüli illetményként biztosítjuk (a határozott idő hosszabbítható). • Szombathelyen igény esetén lakhatási támogatást biztosítunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre