Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 187 napja lejárt

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Ecseri út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az autizmus spektrum pedagógiája területén oktatási programok, tantárgyi modulok, kurzusok fejlesztésének irányítása, koordinálása. Az autizmus spektrum pedagógiája területének ismeretét magukba foglaló kurzusok tartása BA és MA szinten. Szakdolgozat-vezetés, részvétel a tehetséggondozásban, TDK munkák témavezetése. Aktív részvétel a kari nemzetközi kapcsolatok fenntartásában és bővítésében. Rendszeres kutatási és/vagy fejlesztési tevékenység végzése, annak tudományos publikációkban való megjelenítése és saját oktatási tevékenységében való felhasználása. A nem vezető oktatók, kutatók tudományos és oktatási tevékenységének támogatása. Részvétel az intézeteken átívelő, kari tudományos és oktatási katalizátor projektekben. Pályázat előkészítési, pályázási, illetve pályázat-megvalósítási tevékenység. Szakmai közéleti tevékenység folytatása egyetemen belül és egyetemen kívül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet

        Angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

        v) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat

        (1) részt vesz felsőoktatási képzéséhez kapcsolódó oktatási anyagok készítésében, oktatási módszerek kifejlesztésében magyar és idegen nyelven is (pl.: tantárgyi tematikák kialakítása; tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése stb.)

        (1) folyamatos hazai és külföldi publikációs tevékenység jellemzi magyar és idegen nyelven. Amennyiben az ELTE BGGYK oktatója-kutatója, publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában a kar valamely szervezeti egységéhez (is) rendeltek

        Képesség idegen nyelvű előadás, szeminárium megtartására, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

        iv) magas szintű tudományos kutatómunkát végez;

        (1) részt vesz hazai és/vagy nemzetközi konferenciákon előadóként, ülés elnökként

        (2) kutatással/fejlesztéssel kapcsolatos nyertes pályázatokban legalább résztvevőként közreműködött

        ii) Minimum 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói tapasztalattal rendelkezik

        (2) egyetemi/kari vagy egyetemen kívüli testületek, bizottságok tagja vagy elnöke

        (2) aktívan részt vesz a tehetséggondozásban, a doktori oktatásban (pl.: TDK-OTDK dolgozatok témavezetése, Bachmann-díjas szakdolgozat témavezetése, PhD témavezetés stb.)

        az ELTE-n szerzett habilitáció (nem az ELTE-n szerzett habilitáció esetén az Egyetemi Habilitációs Bizottság vizsgálja a habilitáció egyenértékűségét (ELTE SZMSZ III. kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklete 33.§)

        A pályázónak meg kell felelnie azon követelményeknek és alkalmasnak kell lennie azon feladatok ellátására, amelyeket a hatályos jogszabályok, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete (FKR), valamint az ELTE BGGyK SzMSz 1. és 2. számú mellékletek számára meghatároznak

        Amennyiben a pályázó nem rendelkezik habilitációval, meg kell hogy feleljen a habitusvizsgálat alábbi szempontjainak:

        A docensi megbízásra az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban álló adjunktusai pályázhatnak

        i) Legalább 3 éve doktori fokozattal (PhD) rendelkezik

        Képes minőségi oktatási tevékenységre magyar és idegen nyelven egyaránt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tapasztalat kutatási team munkában és kutatásszervezésben

        Gyógypedagógus diploma

        Tananyag-fejlesztési tapasztalat a tanulásban akadályozottak pedagógiája témakörben

        Eredményes tehetséggondozási tevékenység

        Szakmai közéleti elismertség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Igazolások:

        vii) szakmai/tudományos díjak, elismerések

        v) intézményen belüli szakmai bizottsági tagság

        tanulmányi hivatal által kiállított igazolás a 2016/2017-es tanévben tartott idegen nyelvű előadásról/kurzusról (hazai vagy külföldi egyetemen) BA/MA/Erasmus/PhD/nyári egyetem/postgrad képzésben

        Nyilatkozatok:

        PhD/habilitációs disszertációk bírálatáról

        vi) könyv és folyóirat lektorálási tevékenység

        OHV-val kapcsolatban: (1) az OHV kérdésekre kapott pontok kurzusonkénti átlagáról (2) az összes kurzus átlagának az átlagáról

        tanulmányi hivatal által kiállított igazolás az utolsó 5 lezárt naptári évben oktatott kurzusok kredit számának éves átlagáról

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        Hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének, a nemzetközi tudományos életben való részvételének leírása

        iv) konferencia/szakmai rendezvény szervezése

        A kiíró a pályázat elbírálásához és a habitusvizsgálat lefolytatásához szükséges további adatokat az ELTE Stratégiai Adatbázisból ellenőrzi

        doktori iskola által kiállított igazolás (1) PhD kurzus tartásáról (2) PhD/habilitációs, szigorlati védési bizottsági tagságról

        i) TDK/OTDK dolgozatok bírálatának száma

        Publikációs tevékenység jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT))

        iii) hazai és nemzetközi pályázatokban vállalt szerepe (témavezető, hazai témavezető, résztvevő)

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajza, melyben kérjük, hogy a szokásos szempontokon túl, mindenképp térjen ki az alábbiakra

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv ismeretét, habilitációt tanúsító oklevelek és bizonyítványok illetve hazai és külföldi referenciák másolata

        ii) eddigi képzésfejlesztési tevékenységének bemutatása

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1097 Budapest, Ecseri út 3. II em./201. vagy személyesen ELTE Bárczi G.Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/3298/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/3298/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

        Elektronikus úton ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal részére a dekan@barczi.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Budapest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Projektvezető asszisztens - diákmunka

Schönherz Iskolaszövetkezet

Partnerünk több mint 10 éve foglalkozik hírközl...
Budapest, Budapest, Pest