Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi docens


  • A hirdetés 211 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő docens feladata a Zeneművészeti Intézet Rézfúvós és Ütőhangszer Tanszékén folyó oktatási feladatokban (trombita főtárgy, kamarazene, szakmódszertan és főtárgyjáték-módszertan, zenekari szólamismeret, repertoárismeret kurzusok tartása), konzultációkban (szakdolgozati konzulensi tevékenység), opponensi feladatok ellátásában (szakdolgozatokhoz és diplomamunkákhoz kötődően), kutatásban (önállóan és a tanszéki kutatócsoporthoz kötődően), vizsgáztatásokban és egyéb tanszéki és intézeti feladatokban (pl. akkreditációs tevékenységben) való vezető oktatói részvétel. Művészeti tevékenységben, önálló és kamarazenei hangversenyeken való közreműködés. - a kutatásokhoz kapcsolódó önálló publikációs és konferenciai tevékenység megvalósítása, valamint kutatócsoporti konferenciák szervezése és publikációk szerkesztése - a kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódó projektek megvalósítása - a tanszék akkreditációs tevékenységében való közreműködés, tantervek összeállítása és szervezési feladatok ellátása - a kari Erasmus-kapcsolatok ápolásában és bővítésében való aktív részvétel itthon és külföldön - a tanszék karok közötti képzéseinek bővítésében való közreműködés - tanulmányi kirándulások szervezése és lebonyolítása - kari és tanszéki pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása - az intézetigazgató és tanszékvezető által ráruházott hatáskörben képviselni a kart egyetemi, ill. szakmai fórumok előtt, bizottságokban - szakmai kapcsolatok felvétele és ápolása a szomszédos országok felsőoktatási és művészeti intézményeivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi diploma trombitaművész és -tanár végzettséggel,

        - tantárgyfelelősi képesség - művészeti projektekben való részvétel - konferencia-szervezői feladatok ellátása - akkreditációs tapasztalat

        Angol vagy német nyelven előadói és vitakészség

        Nemzetközi oktatási és/vagy kutatói tevékenység

        Felsőoktatási intézményben folytatott legalább 8 év időtartamú oktatási és kutatási tevékenység. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony beszámítható.

        Művészeti tevékenységért adományozott díj , (Liszt-, Kossuth-díj, Érdemes vagy Kiváló művész) és habilitáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció, - megismerhetőségi nyilatkozat, - összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10933 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10933, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József rektor címre (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 10933, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre