Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1146 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és Ph.D témavezetés) gyógyító és tudományos munkában. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, orvos egyetemi diploma ,

§         tudományos fokozat, szakképesítés követelményrendszer szerint, idegsebészeti szakvizsga

§         angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Alkalmasság idegen nyelven szabad előadás tartására, vitában való részvételre,

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, új tantárgyak programjának kialakítására,

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         habilitált egyetemi oktatói kivételével legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

§         végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat,

§         magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvos- és szakorvosképzésben,

§         kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység, a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció,

§         önálló szakmai profil

§         legalább két éves osztályvezetői gyakorlat

§         alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

§         a Ph.D megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység, önálló tudományos támogatás,

§         megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         neurológia szakvizsga

§         habilitáció és egyéb posztgraduális végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         személyi adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban),

§         kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban),

§         szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok, az Orvosok Országos Nyilvántartási igazolványát, kamarai tagságának másolatát (az eredeti okiratokat az alkalmazást megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják),

§         a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs listát (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése),

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         nyilatkozat arról, hogy a publikációt és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása,

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

§         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         a pályázatot nyomtatott formában 2 példányban és elektronikusan is be kell nyújtani. Elektronikusan két pdf file-re kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a hitelesített publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 94. (DE ÁOK Dékáni Hivatal) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2588-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2588-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

§         Elektronikus úton Lente Mónika részére a lmonika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2014. december 1.

§         www.nki.gov.hu - 2014. december 1.

§         aok.unideb.hu - 2014. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.