Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1153 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékére

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a Tanszéken folyó képzési formák keretében (Ókori Nyelvek és Kultúrák BA, Klasszika-Filológiai diszciplináris és tanári MA, Osztatlan Latintanári Képzés, Antik Irodalom Doktori Képzés) előadások és szemináriumok tartása ógörög és latin irodalom, nyelvtan, történelem és kultúra valamint filológiai ismeretek tárgykörben a fent felsorolt képzések hallgatói számára, BA és MA szinten, valamint az osztatlan latintanár-képzésünkben és a doktori programban. Feladata emellett szakdolgozatok vezetése, valamint részvétel a tanszéki diákköri műhely szervezésében és a tehetséggondozásban, a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, a tanszék által gondozott tudományos folyóiratok és kiadványok szerkesztésében, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, nemzetközi és hazai konferenciák szervezésében és lebonyolításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, PhD tudományos fokozattal és habilitációval nyelvtudományból (ókortudomány szakterületen), elismert tudományos és szakmai tevékenységgel a klasszikus ókori irodalom vonatkozásában (különös tekintettel az ógörög irodalomra), nemzetközi oktatói és előadói tapasztalatokkal, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, és legalább német nyelvvizsgával, továbbá tárgyalóképes angol nyelvismerettel. A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – a rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html ), – részletes szakmai önéletrajzot, – teljes publikációs jegyzéket, – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről vagy honosításáról szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól eltiltás és a közügyektől eltiltás kérdéseiről, – minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – nyilatkozatot arról, hogy a pályázat eredeti példányával a digitális másolati példány minden tekintetben megegyezik, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-177/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-177/2014., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2014. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docens alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2015. január 20-ig kell benyújtani az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 papíralapú eredeti, 5 papíralapú másolati és 1 digitális másolati példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, PDF fájlban kell benyújtani. Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád