Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1277 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a DE Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gépészmérnöki mesterszak szakfelelősi teendőinek ellátása. Tárgyfelelősi feladatok ellátása: Műszaki Mechanika I-IV., 3d-s számítógépes tervezés, Végeselem-módszer. Műszaki Mechanika II., Műszaki Mechanika IV., Végeselem-módszer előadások tartása, 3d-s számítógépes tervezés gyakorlatok tartása nappali és levelező tagozaton. Részvétel angol nyelvű mérnökképzésben, mint a tárgy felelőse, oktatója a műszaki mechanika és a számítógépes modellezés területeken. Új tananyagok kidolgozása magyar és angol nyelven. Szakdolgozatok, diplomamunkák, TDK dolgozatok konzulensi feladatainak ellátása. Tudományos kutatómunka alakoptimalizálás és a végeselem-módszer tématerületen. A duális képzés bevezetésének koordinálása a Műszaki Karon. Iparvállalatokkal való kapcsolattartás. Pályázatokban és kari bizottságok munkájában való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles gépészmérnöki egyetemi diploma,

§         tudományos fokozat,

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, új tantárgyak programjának kialakítására,

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre, angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat.

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         konferencia szervező bizottság elnöki teendők, folyóirat szerkesztőbizottsági tagság, lektori tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét,

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (belső pályázó esetén az okiratok hitelességét az Egyetem Főtitkára igazolhatja), valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs listát,

§         nyilatkozatot arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktató-kutató tevékenységét, annak eredményeit, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, továbbá a munkájára vonatkozó jövőbeni terveit,

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

§         A pályázatot 2 példányban kérjük beadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. Dékáni Hivatal. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2750-2/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2750-2/2014., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" egyetemi szabályzat és a karra vonatkozó szabályzatok alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2014. december 20.

§         www.eng.unideb.hu - 2014. december 20.

§         www.nki.gov.hu - 2014. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre