Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1184 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen Kassai út 26., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Büntető Eljárásjogi Tanszékhez kötődő oktató, nevelő, tudományos munkában. Előadások tartása és szemináriumok jegyzése a graduális és posztgraduális oktatásban. Évfolyamdolgozatok , szakdolgozatok és TDK dolgozatok témavezetése. Részvétel a Tanszékhez kapcsolódó tárgyak esetében a vizsgáztatásban és záróvizsgáztatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, jogi diploma,

§         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományos fokozat

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         büntető eljárásjog tárgyköréből önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat büntető eljárásjog tárgyköréből

§         a szakma mélyreható ismerete, tudományos specializáció

§         hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott folyamatos tudományos tevékenység: a kinevezést megelőző 5 éven belül legalább 3 idegen nyelven, külföldön megjelent tanulmány, és legalább 1 monográfia

§         tudományos tevékenységének elismertségét és hatását a műveire való – a Magyar Tudományos Művek Tárában elérhető közlemény- és idéző összefoglaló táblázat adatai alapján – hivatkozások, valamint pályázati eredményessége igazolja

§         magas szintű oktatómunka magyar és a szaktudományban releváns idegen nyelven

§         alkalmasság PhD hallgatók témavezetésére, kurzusok tartására a doktori képzésben

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatát

§         részletes szakmai önéletrajzot

§         publikációs jegyzéket (hivatkozási link megadás MTMT adattárban)

§         pályázati eredményesség igazolása

§         eddigi oktatói tevékenység hiteles igazolása

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (Dr. Szabadfalvi József dékán részére 4028 Debrecen Kassai út 26., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

§         Személyesen: Dr. Szabadfalvi József dékán, Hajdú-Bihar megye, ÁJK épület Dékáni Hivatal fszt. 04. 4028 Debrecen Kassai út 26., . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu, www.jog.unideb.hu - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.