Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1234 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Tanszékre

egyetemi docens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen Nagyerdei körút 98., .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás területén: tantermi előadások és gyakorlatok, szemináriumok tartása Gyógyszertechnológia I.-IV. tárgyakból gyógyszerészhallgatóknak angol és magyar nyelven. Részvétel posztgraduális képzésben. Kapcsolattartás az Ipari Kihelyezett Tanszékkel és érdekképviseleti szervezetekkel, ennek a Karon belüli felügyelete. Vizsgáztatás és államvizsgáztatás. Kutatás területen: PhD munkák irányítása. Eredmények publikálása. Kutatási ismereteinek folyamatos fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, gyógyszerész diploma,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         áfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programján ak kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

§         végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

§         folyamatos és magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzésben

§         kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység

§         szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

§         önálló szakmai profil

§         alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

§         tudományos fokozat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         gyógyszertechnológia és gyógyszertár üzemeltetés, működtetés szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való rész vételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok, gyógyszerész nyilvántartási igazolványának, kamarai tagságának hitelesített másolatát

§         részletes szakmai önéletrajzot

§         DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs listát és tudományos munkák jegyzékét (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése)

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

§         személyi adatlap (beszerezhető a GYTK Dékáni Hivatalában)

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (GYTK Dékáni Hivatal 4032 Debrecen Nagyerdei körút 98., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-9/2015. , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-9/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

§         Elektronikus úton Vaszily Mária részére a vaszily.maria@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu,www.pharmacol.dote.hu/pharmacy/ - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre