Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1242 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A matematika és ábrázoló geometria tárgyak oktatása a DE Műszaki Kar képzésein, tananyagfejlesztés, külön tekintettel az újszerű elektronikus tartalmakra, illetve az e-learning technikák alkalmazására. A Műszaki szakoktatói alapképzés, valamint a Mérnöktanári mesterképzések szakmódszertani tárgyainak gondozása, a Tanítási gyakorlatok irányítása. Kutatómunka és publikálás a Műszaki Alaptárgyi Tanszéken művelt tudományterületeken. A matematikához, ábrázoló geometriához kapcsolódó hallgatói munkák támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

§         tudományos fokozat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         egyéb idegen nyelv ismerete

§         tájékozottság a műszaki tanárképzés rendszeréről, a szakmódszertan oktatásával kapcsolatos kérdésekről, megoldásokról

§         képesség a tanárszakos hallgatók mentorálására, a tanári munkára való felkészítésre

§         a korszerű pedagógiai, didaktikai módszerek és elvek ismerete, és képesség ezek hatékony alkalmazásásra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatát

§         szakmai önéletrajzot

§         publikációs jegyzéket az MTMT -ből közhiteles formában nyomtatva

§         publikációs jegyzéket a Műszaki Kar Tudományos, Promóciós és HR Bizottság ügyrendjének mellékletében meghatározott szempontrendszer szerint csoportosítva (http://www.eng.unideb.hu/index.php?pageid=kari_tudomanyos,_promocios_es_hr_bizottsag)

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (két példányban a Műszai Kar dékánjának MK Dékáni Hivatal 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-15/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-15/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat és a vonatkozó kari szabályzatok szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu; www.eng.unideb.hu - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre