Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1234 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Informatikai Kar Információ Technológia Tanszékre

egyetemi docens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen Kassai út 26., .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék oktató és kutató munkájában való aktív részvétel, elsősorban az adatszerkezetek és algoritmusok, operációs rendszerek, magas szintű programozási nyelvek és adatbányászat területén előadások és gyakorlatok vezetése. Feladatához tartozik részvétel az oktatás szervezésében, oktatási segédanyagok készítése és folyamatos korszerűsítése. Aktív kutatási tevékenység az adatbányászat területén, ezen belül az asszociációs szabályok témájában, valamint ezek alkalmazásai terén. Rendszeresen publikáljon nemzetközi szakmai folyóiratokban, vegyen részt nemzetközi konferenciákon. Intenzív részvétel tanszéki projektekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú mesterképzésben szerzett diploma,

§         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

§         tudományos fokozat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         habilitáció vagy azzal egyenértékű tudományos munka

§         egyéb idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatát

§         szakmai önéletrajzot

§         publikációs jegyzéket

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmán Mariann nyújt, a 52/512-985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4010 Debrecen Pf. 12., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-10/2015. , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-10/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

§         Elektronikus úton Kámán Mariann részére a kalman.mariann@inf.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Informatikai Kar Dékáni Hivatal, Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen Kassai út 26. IF 23-as szoba, . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu,www.inf.unideb.hu - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre