Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1217 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Műszaki Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: • a műszaki hőtan, az áramlástan, az áramlástani gépek, a kalorikus gépek és a hidraulika pneumatika tantárgyak, de igény szerint további gépészmérnöki tárgykörök tantárgyainak oktatása a gépészmérnöki BSc és a műszaki menedzser BSc alapképzésekben; • a tananyagok fejlesztése, koordinálása; • TDK munkát végző, és szakdolgozatot készítő hallgatók konzulensi feladatainak ellátása; • a szakterületi kutatás-fejlesztések irányítása, vitele; • a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         A pályázónak rendelkeznie kell:

§         okleveles gépészmérnöki végzettséggel (előnyt jelent a mérnök-tanári végzettség)

§         felsőokatási tapasztalattal és kutatási gyakorlattal az érintett tudományterületen,

§         tudományos fokozattal, idegennyelv-tudással,

§         kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

§         a pályázó legyen alkalmas az új tantárgyak programjának kialakítására,

§         rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

§         a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

§         szakmai tudományos munkáját, terveit,

§         hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, publikációs jegyzékét.

§         A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         habilitált pályázónál a habilitációs oklevél másolatát,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof.Dr.Horváth Béla szakfelelős és Dr. Gyurácz József dékán, nyújt, a 99/518-153, 94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTK 2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTK 2/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         nyme.hu honlapon - 2015. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.28.