Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1232 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadástartás, szeminárium és laboratóriumi gyakorlat vezetése szerves kémia, szerkezet-felderítés és analitika területen kémia és vegyészmérnök BSc, vegyész MSc és gyógyszerész szakokon, magyar és angol nyelven. Oktatási segédanyagok készítése. Szakdolgozat, diplomamunka és Ph.D témavezetés. Magas szintű kutatómunka, folyamatos publikációs tevékenység. Aktív pályázati részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles vegyész diploma ,

§         angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         felsőoktatási oktatói tapasztalat magyar és angol nyelven

§         habilitáció (kémia)

§         tudományos fokozat (kémia)

§         külföldi munkatapasztalat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         pályázati adatlapot, mely a TTK Dékáni Hivatalban beszerezhető

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait

§         szakmai önéletrajzot (legfeljebb 2 oldal)

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (belső pályázó esetén is)

§         publikációs listát, hivatkozások, konferencia előadások stb. jegyzéke

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatot 2 példányban kérjük beadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010 Debrecen, Pf.: 18. TTK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-21/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-21/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

vagy

§         Személyesen: Csománé Tóth Katalin osztályvezető , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. TTK Dékáni Hivatal .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. január 28.

§         www.nki.gov.hu - 2015. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.29.
Iratkozzon fel állásértesítőre