Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi docens


  • A hirdetés 1240 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Növénytani Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Növényszervezettan előadások és gyakorlatok tartása biológus hallgatóknak, gyógyszerészeti növénytan oktatásában való részvétel, terepgyakorlatok-, diploma- és szakdolgozati témák vezetése, aktív kutatási és publikációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles biológus vagy biológia tanár egyetemi diploma ,

§         angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         felsőoktatási oktatói tapasztalat

§         több éves oktatási és kutatási tapasztalat a növényanatómia, növényi stresszbiológia területén

§         természettudományi területen szerzett habilitáció

§         tudományos fokozat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         német nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű előadói és szervezőképesség, megbízhatóság, a színvonalas oktatás iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         pályázati adatlapot, mely a TTK Dékáni Hivatalban beszerezhető

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait

§         szakmai önéletrajzot (legfeljebb 2 oldal)

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (belső pályázó esetén is)

§         publikációs listát, hivatkozások, konferencia előadások stb. jegyzéke

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatot 2 példányban kérjük beadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010 Debrecen, Pf.: 18. TTK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-19/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/194-19/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

vagy

§         Személyesen: Csománé Tóth Katalin osztályvezető , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. TTK Dékáni Hivatal .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. január 28.

§         www.nki.gov.hu - 2015. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.29.
Iratkozzon fel állásértesítőre