Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 676 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése a növényélettani diszciplínában. Előadások tartása, laboratóriumi gyakorlatok vezetése, a magyar és idegen nyelven folyó alap- mester- és doktori képzésekben. Tananyagfejlesztés és korszerűsítés (tankönyvek, jegyzetek). Oktatói és kutatói utánpótlás nevelése. Részvétel a doktori iskola munkájában (témavezető, előadó, bíráló, bizottsági tag). Országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése. Hazai és nemzetközi K+F+I aktivitás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, biológus vagy biológia-kémia szakos tanári végzettség,

§         Tudományos fokozat;

§         Habilitáció;

§         Egy világnyelvből "C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történő előadásra, tudományos vitában történő részvételre, szakirodalom feldolgozására, illetve szakmai társalgásra;

§         Többéves felsőoktatási gyakorlat;

§         A pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység;

§         A MAB illetékes szakbizottsága által egyetemi tanárnak előírt tudományos teljesítmény;

§         A pályázó az adott tudományterület nemzetközileg elismert képviselője legyen, kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységgel;

§         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatok alapján alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, munkájának vezetésére;

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktora cím vagy eredményes habitusvizsgálat megkezdett MTA doktor eljárás során;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz;

§         Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolata;

§         Szakmai elismerések másolata;

§         Publikációs és hivatkozási jegyzék, tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált előadások jegyzéke;

§         Hazai és külföldi referenciák másolata;

§         Oktató, kutató munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;

§         A pályázó tegye lehetővé, hogy a tudományos publikációra vonatkozó adatok hozzáférhetőek legyenek a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

§         Az Egyetem Kancellári Hivatal, Humánpolitikai Főosztályán beszerezhető személyi adatlap és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek;

§         Nyilatkozat, melyben a pályázó megjelöli, hogy pályázatát, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál mely tudományágban kívánja véleményeztetni (tudományágak: www.mab.hu);

§         A pályázatot kérjük egy példányban angol nyelven is benyújtani a MAB útmutatásában foglaltaknak megfelelően ( www.mab.hu, Beadványok/egyetemi tanári pályázat/ET bírálati szempontok és University Professorship Criteria menüpontok).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető nyújt, a 28/522-002/1022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1632-3/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1632-3/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

vagy

§         Személyesen: Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NKI és SZIE honlapja - 2016. január 5.

§         SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat (melyek tartalmazzák a pályázati felhívást is) 2016. február 5-ig az Egyetem Rektorának címezve (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) kérjük benyújtani 7 teljes példányban, továbbá 1 szűkített példányban, valamint a szűkített pályázati anyagot CD-n (legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x), vagy pdf. fájlba szerkesztve), a CD külön mellékletként tartalmazza az angol nyelvű pályázatot is. Kérjük, hogy a pályázó a pályázat összeállítása során legyen figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vonatkozó útmutatására. (www.mab.hu, Beadványok/egyetemi tanári pályázat/ET bírálati szempontok menüpont).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Egyéb hasonló állások Önnek
Közúti ellenőr (Budapest központtal)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a "Közszolgála...
Pest, Budapest, Budapest


Jogtanácsos (Budapest)

Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV-csoportMÁV Zrt. Jogtanácsos Helység Budapes...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési előadó

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársat k...
Budapest, Budapest, Pest