Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 837 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése a növényélettani diszciplínában. Előadások tartása, laboratóriumi gyakorlatok vezetése, a magyar és idegen nyelven folyó alap- mester- és doktori képzésekben. Tananyagfejlesztés és korszerűsítés (tankönyvek, jegyzetek). Oktatói és kutatói utánpótlás nevelése. Részvétel a doktori iskola munkájában (témavezető, előadó, bíráló, bizottsági tag). Országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése. Hazai és nemzetközi K+F+I aktivitás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, biológus vagy biológia-kémia szakos tanári végzettség,

§         Tudományos fokozat;

§         Habilitáció;

§         Egy világnyelvből "C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történő előadásra, tudományos vitában történő részvételre, szakirodalom feldolgozására, illetve szakmai társalgásra;

§         Többéves felsőoktatási gyakorlat;

§         A pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység;

§         A MAB illetékes szakbizottsága által egyetemi tanárnak előírt tudományos teljesítmény;

§         A pályázó az adott tudományterület nemzetközileg elismert képviselője legyen, kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységgel;

§         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatok alapján alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, munkájának vezetésére;

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktora cím vagy eredményes habitusvizsgálat megkezdett MTA doktor eljárás során;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz;

§         Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolata;

§         Szakmai elismerések másolata;

§         Publikációs és hivatkozási jegyzék, tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált előadások jegyzéke;

§         Hazai és külföldi referenciák másolata;

§         Oktató, kutató munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;

§         A pályázó tegye lehetővé, hogy a tudományos publikációra vonatkozó adatok hozzáférhetőek legyenek a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

§         Az Egyetem Kancellári Hivatal, Humánpolitikai Főosztályán beszerezhető személyi adatlap és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek;

§         Nyilatkozat, melyben a pályázó megjelöli, hogy pályázatát, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál mely tudományágban kívánja véleményeztetni (tudományágak: www.mab.hu);

§         A pályázatot kérjük egy példányban angol nyelven is benyújtani a MAB útmutatásában foglaltaknak megfelelően ( www.mab.hu, Beadványok/egyetemi tanári pályázat/ET bírálati szempontok és University Professorship Criteria menüpontok).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető nyújt, a 28/522-002/1022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1632-3/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1632-3/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

vagy

§         Személyesen: Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NKI és SZIE honlapja - 2016. január 5.

§         SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat (melyek tartalmazzák a pályázati felhívást is) 2016. február 5-ig az Egyetem Rektorának címezve (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) kérjük benyújtani 7 teljes példányban, továbbá 1 szűkített példányban, valamint a szűkített pályázati anyagot CD-n (legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x), vagy pdf. fájlba szerkesztve), a CD külön mellékletként tartalmazza az angol nyelvű pályázatot is. Kérjük, hogy a pályázó a pályázat összeállítása során legyen figyelemmel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vonatkozó útmutatására. (www.mab.hu, Beadványok/egyetemi tanári pályázat/ET bírálati szempontok menüpont).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.06.
Egyéb hasonló állások Önnek
IRODAI ASSZISZTENS

Work4you

Kül- és belkereskedelmi cég megbízásából keresü...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Information Management Associate (Fleet Management)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Senior Information Management Associate (Fleet ...
Budapest, Budapest, Pest


PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest