Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Egyetemi tanár


  • A hirdetés 778 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék

Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• törzstagként részvétel a Nyelvtudományi Doktori Iskola munkájában (témavezetés, doktori és habilitációs eljárásokban való közreműködés, előadások tartása) • kutatási pályázatok megtervezése, elkészítése, kutatócsoport szervezése és irányítása • oktatás – doktori és MA szinten, valamint az osztatlan tanárképzésben, ahol releváns, nappali és levelező képzésben egyaránt • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése • oktatási programok fejlesztése, tantárgyfelelősi feladatok ellátása • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, ,

        MTA doktora vagy azzal egyenértékű kutatási, publikációs, tudományszervező tevékenység

        Angol és magyar nyelven előadás és szeminárium tartásához és tudományos művek referált folyóiratokban történő közzétételéhez szükséges C szintű nyelvtudás angol nyelvből, valamint egy másik nyelvből C szintű nyelvtudás

        Legalább 12 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony.

        • megfelelés a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltaknak, • nyelvtudomány, vagy nyelvpedagógia olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságát dokumentálja az MTMT-ben

        oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, • nemzetközi színvonalú iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír,

        képes angol és magyar nyelven motiváló előadás, szeminárium tartására, • megfelelő publikációs tevékenységet végez angol és magyar, vagy más nyelven is, • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat

        • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. • doktori programban való korábbi együttműködés • témavezetője volt legalább egy doktorandusznak, aki sikerrel megvédte doktori disszertációját

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere” szerintiek az irányadóak)

        tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, nem Magyarországon szerzett oklevelek esetében azok közjegyző által hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Ifjúság útja 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9315 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9315, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezéseket postai úton 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) és be kell küldeni elektronikusan is: E-mail: fuchs.eva@pte.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre