Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 1159 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítása, tudományos műhelyek kialakítása és vezetése, részvétel a tanszék oktató munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         doktori fokozat társadalomtudományok tudományterületen, közgazdaságtudományok tudományágban,

§         habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás és szervezéstudományok tudományág(azat)ban,

§         az oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismerete és ennek az oktató munkában való alkalmazási készsége,

§         legalább tízéves szakmai gyakorlat,

§         kiemelkedő előadói készségek,

§         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalat,

§         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének és a főbb nemzetközi trendek alapos ismerete,

§         a tudományos munka irányításának tapasztalata tudományos iskolateremtő és szervező tevékenység,

§         kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, közéleti tevékenység, elismertség és kapcsolatok,

§         szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetői képességek,

§         rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű (közép) nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű (alap vagy záróvizsga egyenértékű) nyelvvizsgával, képes idegen nyelven publikálni, előadást, szemináriumot tartani

§         rendelkezik az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatokkal, amelyek alkalmassá teszik a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, tudományos műhelyek kialakítására, vezetésére,

§         az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten folyamatosan publikálja,

§         aktív részvétel a Szolnoki Főiskola tudományos munkájában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes életrajz,

§         a publikációs lista és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke,

§         az iskolai végzettségeket, szakképzettséget és tudományos fokozatot és a habilitációt igazoló oklevelek és bizonyítványok hitelesített másolata,

§         idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles fordítása,

§         szükség szerint az egyes végzettségi-, nyelvvizsgaszintek hazai rendszernek való megfeleltetésének igazolása,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával,

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

§         A pályázatokat a MAB elvárása szerint összeállított 1 eredeti, 2 másolati, 2 szűkített másolati példányban, valamint a szűkitett anyagot tartalmazó 1 CD-ROM vagy DVD-ROM példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Túróczi Imre rektor nyújt, a 56/376-903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A MAB eljárási rendje, valamint a Szolnoki Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.19.