Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanár


  • A hirdetés 1024 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékre

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő- és speciális kollégiumok tartása analízis tárgyakból az egyetemi alap-, mester- és doktori képzésben, valamint kutatási témájában PhD ösztöndíjas hallgatók és szakdolgozók munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles matematikus végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         MTA doktora cím

§         habilitáció

§         kiemelkedő tudományos kutatói munkásság

§         az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

§         idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart

§         doktori értekezések és/vagy sikeres kutatási pályázatok témavezetése

§         aktív szereplője a hazai és nemzetközi tudományos életnek, tájékozottság tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, azok továbbfejlesztése

§         hazai és nemzetközi elismertség, amit a hazai és idegen nyelvű publikációk, szakkönyvek, a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel is bizonyít

§         önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység folytatása

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal)

§         egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, MTA doktora címet, habilitációt igazoló okiratok hiteles másolata

§         publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke

§         a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         pályázati adatlap (TTK Dékáni Hivatalban beszerezhető)

§         a pályázatot két példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1170/2015. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1170/2015., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Debreceni Egyetem szabályzatiban előírtaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu - 2015. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.02.