Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

egyetemi tanári


  • A hirdetés 586 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Gazdálkodási Intézetében

egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintű tudományos tevékenység folytatása a Gazdaságtudományi Kar kutatási profiljához kapcsolódó területen, továbbá oktatási tevékenység (elsősorban: regionális gazdaságtan, vállalati gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, területi versenyképességi elemzések) az adott kar szakjain, valamint doktori (PhD) témák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék az oktatandó tudományterületek valamelyikén szerzett doktori fokozattal és habilitációval, legalább 10 éves oktatási és tudományos munkássággal, képességgel idegen nyelven történő publikálásra, szemináriumok és előadások tartására.

        Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert és elismert, iskolateremtő egyéniség. Igazolja, hogy az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek és kutatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére.

        A pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        A kiírás feltételeit teljesítő pályázók között a megítélés a Kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatot a MAB előírásainak megfelelően kérjük összeállítani (a tájékoztató elérhető: www.mab.hu - Beadványok - Egyetemi tanári pályázat - ET bírálati szempontok (új)):

        1. A pályázó válasza a pályázati kiírásra, amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik (angol nyelven is benyújtandó).

        2. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása: tudományos eredményei és azok elismerésének bemutatása (angol nyelven is benyújtandó): publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).

        Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        Mellékletként - a közlemények megjelenési nyelvén - szakmai publikációinak, illetve alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt/művet/alkotást (az értékelésnél figyelembe vehető publikációk körét és a publikációs lista összeállításának módját a MAB útmutató tartalmazza).

        Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai (angol nyelven is benyújtandó).

        Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok (angol nyelven is benyújtandó). A fentiek értékelésénél figyelembe vehető teljesítménymutatókat - mint értékelési szempontokat -, illetve a bemutatás formai-tartalmi ajánlásait a MAB útmutató tartalmazza.

        3. Azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző. A tudományágra vonatkozó nyilatkozatot kérjük a pályázó aláírásával ellátni.

        4. Személyes dokumentumok másolatai:

        belső pályázó esetén az eredeti okiratok bemutatása intézményi hitelesítés céljából (egyetemi végzettség, tudományos fokozat, habilitáció, nyelvvizsga stb.),

        egyetemi szintű végzettséget igazoló okirat(ok), külföldön szerzett egyetemi végzettség OFFI által kiállított hiteles fordítása, honosítási okirata,

        doktori fokozat, tudományos cím (PhD, a tudományok kandidátusa, MTA doktora, külföldön szerzett tudományos fokozat OFFI által kiállított hiteles fordítása és honosítási) okirata,

        habilitációról szóló okirat, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása,

        nyelvtudást igazoló okirat(ok).

        További benyújtandó dokumentumok: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; Nyilatkozat a pályázatba való betekintésről; Összefoglaló pályázati adatlap egyetemi tanári pályázathoz; Bizalmas személyi adatlap (a nyomtatványok a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők).

        A pályázatot 1 teljes eredeti, 3 teljes másolati + 1 "szűkített" másolati példányban kérjük benyújtani. A szűkített másolati példány a pályázat 1-3. pontban felsorolt dokumentumokat tartalmazza.

        Kérjük, hogy a pályázatot NE kössék be spirál- vagy hőkötéssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0881 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0881, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanári.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint, délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2017. április 7.

        Egyetemi Körlevél - 2017. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre