Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető


  • A hirdetés 587 napja lejárt

"Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2017. július 1.-2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, irányítja, összehangolja az intézmény működését. Megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        legalább öt éves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        főiskola, felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, sz egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörökben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000 (XII.26.)Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        felhasználói szintű MS Office ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, sz egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörökben szerzett szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Csaba elnök nyújt, a 87/ 436 -151/20 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth Lajos utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/154-4/2017 , valamint a munkakör megnevezését: "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth Lajos utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/154-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Társulási Tanács elé. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről ( közalkalmazotti jogviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejár

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Társulás tagönkormányzatainak (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa, Balatonederics, Ne - 2017. április 7.

        A Társulás tagönkormányzatainak (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa, Balatonederics, Ne - 2017. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre