www.topjob.hu

elektrikus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

elektrikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az elektrikus feladata a villamos energia szolgáltatás biztosítása az intézmény kezelésében álló rendszereken (10 KV; 0,4 KV; normál, biztonsági, üzemviteli, medikai hálózat). Hálózatkezelői feladatok meghatározása, dokumentálása, ellenőrzése. Villamos hálózatok, biztonsági rendszerek, berendezések napi ellenőrzése (villamos alállomások, épületi főelosztók, mérő, jelző és regisztráló műszerek ellenőrzése). Biztonságtechnikai mérések kiértékelése, szükség esetén javítások ügyintézése. Karbantartási, javítási, felújítási szerződések műszaki tartalmának ellenőrzése. Bérleti szerződésben álló vállalkozók fogyasztásmérőinek ellenőrzése, dokumentálása. Felvonók, automata ajtók felügyelete, kapcsolattartás az üzemeltetővel. Telefonhálózat, telefonközpont felügyelete, kapcsolattartás az üzemeltetővel. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, elektrikus végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Legalább 3 év üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Ákos intézményi főmérnök nyújt, a 06/96/503-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1367-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: elektrikus.         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1367-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: elektrikus.

vagy

        Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az intézményi főmérnök javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2018. július 19.

        ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2018. július 19.

        Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2018. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.,

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre