Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

elnök


  • A hirdetés 592 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
-->
elnök (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjá -ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egészségügyi felsőoktatási intézmény részeként működő Klinikai Központ irányítása, az egészségügyi szolgáltatás megszervezése, az egészségügyi oktatás klinikai hátterének biztosítása. Feladat- és hatáskörét a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Klinikai Központ Működési Rendje határozzák meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozat

        büntetlen előélet

        tudományos fokozat

        a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jártasság a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának betegellátásában

        egészségügyi szolgáltatás terén szerzett legalább öt éves vezetői tapasztalat

        felsőoktatási oktatói tapasztalat

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        egészségügyi menedzsment területen szerzett végzettség

        hazai és uniós projektek megvalósításában szerzett projektvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget; szakképzettséget; tudományos fokozatot; idegen nyelv tudást igazoló okiratot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele); egyéb végzettségeit igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        a Központ működésére, szervezetére, egyéb kiemelt jelentőségű tevékenységére vonatkozó konkrét programját, a Központ vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        szakmai önéletrajz

        a pályázatokat az egyetem rektorának címezve 5 példányban kérjük nyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. Rektori- Kancellári Kabinet . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/514/2017. , valamint a beosztás megnevezését: elnök.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/514/2017., valamint a munkakör megnevezését: elnök.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatainak megfelelően történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. március 31.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. március 31.

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre