www.topjob.hu

ének-bármely szakos tanár vagy tanító rajz, technika vagy ének műveltségi területtel


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 320 napja lett aktiválva

Sárospataki Tankerületi Központ Sánta Erzsébet Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sánta Erzsébet Általános Iskola

ének-bármely szakos tanár vagy tanító rajz, technika vagy ének műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3971 Tiszakarád, Ifjúság út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása, tanórák megtartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, ének-bármely szakos tanár vagy tanító rajz, technika vagy ének műveltségi területtel,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        szakmai önéletrajz,

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pingor Zsolt igazgató vagy Koleszárné Braun Mónika tanügyigazgatási referens nyújt, a 47/382-058 vagy 47/795-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Sánta Erzsébet Általános Iskola címére történő megküldésével (3971 Tiszakarád, Ifjúság út 14. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/23-28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ének-bármely szakos tanár vagy tanító rajz, technika vagy ének műveltségi területtel.         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Sánta Erzsébet Általános Iskola címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/23-28/2017, valamint a munkakör megnevezését: ének-bármely szakos tanár vagy tanító rajz, technika vagy ének műveltségi területtel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.