Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző


  • A hirdetés 698 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
--> Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályán

építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8.

Ellátandó feladatok:

Másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. § alapján, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján

        • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy

        • építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy

        • tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség

        megfelelés a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjának

        • legalább 3 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat, mely igazolása során az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi-műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venn

        munkaköri orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        építésügyi vizsga (A, B és C témakörben)

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási szakvizsga

        B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal)

        szakmai gyakorlati idő igazolása

        három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” feltételt kell megjelölni

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályazat benyújtásakor fennáll-e

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dusa Zsuzsanna állami főépítész / főosztályvezető nyújt, a 56/523-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01650/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01650/2017., valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el; a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja; a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre