Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

építésfelügyeleti hatósági ügyintéző


  • A hirdetés 923 napja lejárt

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
--> Hódmezővásárhelyi Járási Építésügyi Hivatala

építésfelügyeleti hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2. melléklet 3. Építésfelügyeleti hatósági munkakör: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket érintő feladatokat. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a Járási Hivatal és a Járási Építésügyi Hivatal ügyrendje és felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátásában való közreműködés a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, építészmérnők, építőmérnők,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű ÉTDR alkalmazás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         építésügyi vagy/és közigazgatási gyakorlat

§         építésügyi vizsga megléte

§         Közigazgatási alap és szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szakmai ismeret,

§         Kiváló szintű precizitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai önéletrajz

§         motivációs levél,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata

§         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget / ismeretet tanúsító okiratok másolata,

§         az egyes vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történő vállalása

§         nyilatkozatot az összeférhetetlenségről,

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Makó András járási hivatalvezető, Mányainé Piti Gabriella építésügyi hivatalvezető nyújt, a 62/681-018; 62/681-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/5112/2015 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/5112/2015, valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági ügyintéző.

§         Személyesen: Dr. Makó András járási hivatalvezető, Mányainé Piti Gabriella építésügyi hivatalvezető, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fszt. 22.; 20.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 10 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja (www.csmkh.hu) - 2015. március 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.