Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

építésfelügyeleti szakügyintéző


  • A hirdetés 621 napja lejárt

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
--> Építésügyi Osztály

építésfelügyeleti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11.2 pontja alapján építésfelügyeleti hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés, szükséges hatósági intézkedések megtétele, a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzés és eljárás lefolytatása, a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzés és eljárás lefolytatása, építésfelügyeleti döntések előkészítése, döntések végrehajtásának felügyelete, építtető bejelentésének vizsgálata az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdéséről, nyilvántartások vezetése, szakhatósági eljárás lefolytatása. A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladatok ellátása. Ha integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása. Az első fokú, általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek ellátása. Azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány a kiemelt jelentőségű ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – szakhatósági ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó állami tisztviselő képesítési követelménye: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egye

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

        nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,

        az első fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott állami tisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie. Az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és ÉTDR ismerete

        B kategóriás jogosítvány

        ECDL bizonyítvány

        tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

        német nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ferencz Kornél hivatalvezető nyújt, a 87/795-070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/02026-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/02026-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.

        Személyesen: , Veszprém megye, 8200 Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormányhivatal.hu - 2017. március 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre